Usuari final > Acceptació de Tercer Interposat (ES-CA)

LOGALTY presta serveis de confiança consistents en la generació i custòdia de proves obtingudes per interposició electrònica, acreditatives de l’emissió de manifestacions de voluntat en aquest entorn, així com del compliment dels requisits formals vinculats a aquestes declaracions.

Les manifestacions de voluntat que LOGALTY certifica poden referir-se a la remissió, recepció o acceptació de fitxers concrets i es poden emetre per diversos procediments, entre altres per:

  • Remissió d’un SMS amb un codi d’operació (PIN) a l’ADHERENT qui ho haurà de teclejar, si escau, a la web de LOGALTY.
  • Remissió d’un codi d’operació (PIN) remès mitjançant VEU a l’ADHERENT qui ho haurà de teclejar, si escau, a la web de LOGALTY.
  • Mitjançant la captura del traç de la signatura manuscrita digitalitzada de l’ADHERENT sobre un dispositiu electrònic amb captura de dades dinàmiques vinculades a ella.
  • Mitjançant l’ús de signatures electròniques qualificades.
  • Mitjançant l’ús de signatures electròniques avançades

 

Per poder prestar-li el servei, es precís que VOSTÈ accepti:

  1. El concurs de LOGALTY com a tercer interposat en la transacció, amb l’exclusiu propòsit de generar i custodiar prova acreditativa de l’emissió d’una concreta manifestació de voluntat.
  1. Els procediments de signatura electrònica per a l’emissió de manifestacions de voluntat abans enunciats en ser considerats com a adequats per acreditar-les.
  2. Per a la prestació dels serveis és necessari que LOGALTY rebi informació sobre VOSTÈ. LOGALTY utilitzarà aquestes dades exclusivament per complir amb el mandat acreditatiu que se li ha encomanat. Per aquest motiu serà considerat com un encarregat del tractament de dades personals, actuant per compte del responsable del tractament, amb les obligacions inherents a aquesta figura.